Loading...

Plan

Opzet van het plan

Ons plan omvat meer dan alleen huizen bouwen. Wij gaan een woongemeenschap creëren die op een verantwoorde wijze omgaat met elkaar, de omgeving en de natuur. 

Om ons plan te realiseren, werken we samen met een aantal partners die bij onze uitgangspunten passen. Ook in de toekomst blijven we nadrukkelijk op zoek naar dergelijke vormen van samenwerking.

 

 

 

Opzet van het plan groene cirkel
De omgeving

De omgeving

De huizen zullen opgaan in een natuurlijke omgeving en stimuleert de bewoners om buiten bezig te zijn. Uit het gehouden woonwensen-onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de Rooienaar een buitenmens is. De buitenruimte is daarom erg belangrijk.


We kunnen genieten van een goed uitzicht en kinderen kunnen volop buitenspelen in een autovrije omgeving. We oogsten uit onze eigen moestuin en voedselbos en ouderen blijven vitaal door mee te helpen of een blokje om te gaan in de tuin.

 

De gebouwen

De duurzame woningen, geclusterd in blokken, zijn volledig gemaakt uit hout. Dit zorgt voor een natuurlijk en moderne sfeer in huis. Strakke vormen contrasteren met de wilde tuin. Het groene dak zorgt er voor dat alle blokken samen opgaan in het landschap.

De woningen zijn zelfvoorzienend en er wordt slim omgegaan met water, waardoor de impact van wonen in deze gemeenschap gering is. De gebouwen bieden ook plek aan de vogels en insecten die hier al eerder woonden. 

Omdat we met vaste en flexibele blokken werken, zijn de woningen toekomstbestendig gemaakt. Als daar behoefte aan is, kunnen ruimten gemakkelijk van functie veranderen.De huizen

De huizen hebben een flexibele indeling. Dat betekent dat je ze aan kunt passen aan de behoeften van een bepaald moment.
We bouwen de huizen voor huishoudens van één, twee- en meerdere personen.De basis bestaat uit een kleine woning die tijdelijk vergroot kan worden. Je kunt de gemeenschappelijke kamer gebruiken als je daar behoefte aan hebt. Kinderen zullen hier elkaar opzoeken. En zo kun je ook de keuken tijdelijk groter maken, zonder je privacy op te geven. Dat kan handig zijn als er eters komen.

Verder kan er van een logeerkamer gebruik worden gemaakt voor een logeerpartij.

 

De centrale ruimten

Ontmoeten staat voor ons centraal. Het plan is dan ook zo ontworpen, dat we elkaar dagelijks kunnen tegenkomen, zonder dat dit afbreuk doet aan de privacy.
Het buurthuis met zorgfunctie en hobbyruimte vormt het centrum voor de hele wijk en biedt voldoende ruimte aan alle activiteiten.

Verder hebben we een werkplaats voor het onderhouden van onze buitenruimte en de huizen, waar we ook onze gereedschappen opslaan.

 

De centrale ruimten groene cirkel
Voortgang

Voortgang

We zitten momenteel in de vervolgfase. Het eerste ontwerp ligt er en nu zijn we begonnen met het maken van een businessplan en de vervolgstappen met betrekking tot de locatie.

Op deze site kun je steeds de voortgang volgen.