Wooninitiatief voor en door jong en oud

Lees meer...

Groen-grijs Rooi is apetrots op team VIRTUe van de TU Eindhoven, die op 24 juni met ripple de tweede plek behaalde tijdens een internationale competitie.

Wat is 
Groen-Grijs Rooi?

Groen-grijs Rooi is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Het is een woonvereniging voor jong en oud. Met onze (toekomstige) leden gaan we een woongemeenschap realiseren met betaalbare huurwoningen en centrale ruimten in een groene omgeving.

Team Groen-grijs Rooi bestaat uit drie bestuursleden en zes actieve meedenkers. Gezamenlijk hebben zij de basis gelegd voor dit plan, dat trendsettend zal zijn voor Nederland

Meer over ons

Groen-grijs Rooi Wat is..

Onze vier pijlers

De relatie met de natuur en het gemakkelijk naar buiten kunnen gaan zijn belangrijke voorwaarden voor prettig wonen. Kinderen groeien op met diverse generaties en kunnen lekker buiten spelen in een duurzame omgeving. Men inspireert elkaar en deelt voorzieningen binnen een sociale woonomgeving.

Voor jong en oud

Groen-grijs Rooi gaat betaalbare huurwoningen realiseren voor jong en oud, ook voor middeninkomens.

De senior (vanaf 55 jr): Ben jij pro-actief, zelfredzaam en sta je positief in het leven? Draag je graag jouw steentje bij in een fijne woonomgeving met voldoende privacy, waar je stokoud wilt worden?

De jongere generatie (vanaf 25 jr): Wil je een actieve bijdrage leveren aan de gemeenschap en kies je bewust voor een groene en sociale leefomgeving?

Als de bovenstaande levenswijze bij jou past, dan pas jij wellicht bij Groen-grijs Rooi.

Meer over de doelgroep

voor jong en oud origineel
0/0

Het plan

Het plan van Groen-grijs Rooi bestaat uit circa 30 huizen, een centrale ruimte met buurt- en zorgfunctie en een werkplaats met hobbyruimte. De buitenruimte is van ons allemaal. Ook gaan we enkele voorzieningen met elkaar delen. Privacy blijft belangrijk.
De huizen worden evenwichtig verdeeld tussen de senioren en de jongere generatie,

De gemeente Meierijstad is enthousiast over het vernieuwende wooninitiatief van Groen-grijs Rooi.

We gaan het realiseren samen met team VIRTUe van de Technische Universiteit Eindhoven.

MEER OVER HET PLAN

Project

VIRTUe is een team van de Technische Universiteit Eindhoven. In dit team hebben 60 studenten met verschillende studierichtingen hun krachten gebundeld.

Het studententeam heeft een nieuw leefconcept ontworpen, genaamd ripple. Uit 81 inzendingen zijn ze daarmee geselecteerd om volgend jaar deel te nemen aan de Solar Decathlon Europe in Wuppertal. In totaal doen er 18 inzendingen mee. 

Samen met Groen-grijs Rooi gaat het team de uitdaging aan om uit deze eerste ripple lessen te trekken en zo tot een nog beter resultaat te komen. 

MEER OVER HET PROJECT

mensen bij huis

Uitkomsten woonwensen-onderzoek

De uitkomsten van de enquête zijn bekend. Aan de hand van deze uitkomsten gaan we de plannen verder vorm geven met onze (toekomstige) leden. De analyse van dit onderzoek is hier te downloaden.

 

Naar analyse

Doe je mee?

Past het bij jou om in een een woongemeenschap als Groen-grijs Rooi te wonen en wil jij mee inhoud geven aan het plan en de realisatie hiervan?

DOE MEE!

Met wie gaan we dit realiseren?

Groen-grijs Rooi werkt samen met professionele partners. Zij dragen, elk vanuit hun eigen expertise, bij aan de realisatie van onze woongemeenschap.