Loading...

Nieuws 2022

Groen-grijs Rooi apetrots op team VIRTUe

Team VIRTUe van TU Eindhoven, behaalde op 24 juni in Duitsland de tweede plek tijdens de Solar Decathlon Europe, een internationale competitie waarbij studenten van over de hele wereld op zoek gaan naar duurzame manieren van wonen. VIRTUe bouwde voor de competitie een zelfontworpen concept genaamd ripple. Het concept bestaat uit een zelfvoorzienende en duurzame woning, en een coaching app die mensen op een speelse manier aanspoort om zuiniger te leven. Groen-grijs Rooi is apetrots op hen. 

Jongere generatie nu aan zet

Bij Groen-grijs Rooi is nu de jongere generatie aan zet. Afgelopen donderdag heeft de woonvereniging de kersverse Gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het wooninitiatief en over de vervolgstappen die nu gezet gaan worden.

Duurzaam het dak op

Een team van 63 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, team VIRTUe, heeft een duurzame, flexibele woonunit ontwikkeld. Zij doen namelijk mee aan de internationale wedstrijd Solar Decathlon Europe in Wuppertal.

Veel belangstelling en ruim draagvlak voor Groen-grijs Rooi

De onderzoekers Ronald Provoost en Jasper Klapwijk hebben op een heldere wijze de uitkomsten van het woonwensen-onderzoek op 10 maart in Cultureel Centrum Mariendael en op 15 maart via een online-meeting gepresenteerd.

Presentatie woonwensen-onderzoek

Groen-grijs Rooi is erg blij dat er zoveel mensen de enquête ‘Woonwensen Sint-Oedenrode’ hebben ingevuld. Bedankt daarvoor! Op donderdag 10 maart aanstaande gaan we de uitkomsten presenteren. Aan de hand daarvan zal duidelijk worden waar de Rooienaren behoefte aan hebben, hoe onze woonomgeving eruit zou moeten zien en hoe de plannen van Groen-grijs Rooi hierin passen.

Vul snel de enquête ‘Woonwensen in Rooi’ in en bepaal mee!

Tot en met zondag 13 februari kan de enquête over de woonwensen van Rooi nog worden ingevuld. Dat kan op groen-grijsrooi.nl , via deze link direct naar de enquête of door een papieren exemplaar aan te vragen. Bij deze roepen we jong en oud op om dat te doen. Zo maak je jouw woonwensen in Rooi kenbaar en kun je mee bepalen wat er gaat gebeuren.

Enquête woonwensen Sint-Oedenrode: Thuis in Rooi helpt met invullen

Tot en met zondag 13 februari kan de enquête over de woonwensen van Rooi nog worden ingevuld. Dat kan op groen-grijsrooi.nl , via deze link direct naar de enquête of door een papieren exemplaar aan te vragen. Bij deze roepen we jong en oud op om dat te doen. Zo maak je jouw woonwensen in Rooi kenbaar en kun je mee bepalen wat er gaat gebeuren.

Onderzoek naar woningtekort Sint-Oedenrode gestart

Vanaf nu kan iedereen de enquête invullen via deze link naar de enquête, via groen-grijsrooi.nl of social media. Het bestuur van Groen-grijs Rooi vroeg Maurice van Osch waarom hij het een mooi initiatief vindt. Hij is er, als ‘meedenker’, vanaf het begin bij betrokken.

Groen-grijs Rooi start onderzoek naar woningtekort in Sint-Oedenrode

Het woningtekort in Sint-Oedenrode is een serieus probleem dat om een serieuze aanpak vraagt. In 2019 is er een steekproefonderzoek geweest naar de woonwensen voor Meierijstad als geheel. Volgens het onderzoeksrapport zegt dat echter nauwelijks iets over Sint-Oedenrode zelf. Daarom gaat Groen-grijs Rooi onderzoeken wat de woonbehoeften van Sint-Oedenrode zijn en hoe het wooninitiatief van Groen-grijs Rooi daarin past. We roepen alle Rooienaren op hieraan mee te doen. Het vraagt wat tijd om de enquête in te vullen, maar het is van groot belang. Alleen zo kan duidelijk worden wat er nodig is in Sint-Oedenrode.