Loading...

Nieuws 2022

Enquête woonwensen Sint-Oedenrode: Thuis in Rooi helpt met invullen

Het onderzoek naar het woningtekort in Sint-Oedenrode en hoe de plannen van Groen-grijs Rooi daarin passen, is gestart. De eerste ingevulde enquêtes stromen binnen. Voor ieder die het lastig vindt om de enquête digitaal in te vullen, is er goed nieuws. Vanaf nu gaan vrijwilligers namelijk helpen bij het invullen. Ieder die daar behoefte aan heeft, kan van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen bij ‘Thuis in Rooi’ aan de Markt (oude Rabobank).

Groen-grijs Rooi mag rekenen op veel sympathie voor hun plannen in Rooi. Diverse professionele partners hebben vanaf het begin actief bijgedragen aan dit burgerinitiatief. Dankzij deze samenwerking kan Groen-grijs Rooi zich ontwikkelen. Afgelopen vrijdag werden de partners op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Het plan van Groen-grijs Rooi gaat voor 50% over sociale huurwoningen en voor 50% over huurwoningen voor de zogenaamde middeninkomens. Aan beide categorieën is in Sint-Oedenrode veel behoefte.

Groen-grijs Rooi is één van de meest kansrijke pilots van de Gemeente Meierijstad voor bijzondere woonvormen. Dit willen we in de komende collegeperiode tot een succes maken en daarvoor is de steun van de politiek nodig. Zij zullen de voorwaarden scheppen voor een locatie. Groen-grijs Rooi hoopt dat de politieke partijen dit particulier initiatief faciliteren en steunen, zodat we hier een mooi voorbeeldproject in duurzaam wonen, zorg, ecologie en participatie kunnen realiseren. Aangezien alle ingrediënten hiervoor aanwezig zijn, kijkt Groen-grijs Rooi met vertrouwen uit naar een goede samenwerking.

Help Groen-grijs Rooi en vul de enquête in via een van de kanalen (www.groen-grijsrooi.nl, social media, of bij Thuis in Rooi). Een papieren exemplaar opvragen is ook mogelijk via: secretariaat@groen-grijsrooi.nl of tel: 06 5191 9533. Daarnaast liggen er exemplaren bij deMooiRooikrant en ‘Thuis in Rooi’ en staan daar bussen om ze in te leveren.