Loading...

Nieuws 2022

Groen-grijs Rooi apetrots op team VIRTUe

Team VIRTUe van TU Eindhoven, behaalde op 24 juni in Duitsland de tweede plek tijdens de Solar Decathlon Europe, een internationale competitie waarbij studenten van over de hele wereld op zoek gaan naar duurzame manieren van wonen. VIRTUe bouwde voor de competitie een zelfontworpen concept genaamd ripple. Het concept bestaat uit een zelfvoorzienende en duurzame woning, en een coaching app die mensen op een speelse manier aanspoort om zuiniger te leven. Groen-grijs Rooi is apetrots op hen. 

De filosofie achter ripple sluit goed aan op de filosofie van Groen-grijs Rooi. Ripple vermindert de impact van bewoners op het milieu. Het ontwerp moedigt mensen aan om geleidelijk aan verantwoordelijker te leven. Op die manier kunnen ze er een gewoonte van maken om minder energie, water en grondstoffen te verbruiken. Die filosofie past perfect bij Groen-grijs Rooi. “We willen sociaal én duurzaam zijn”, geeft initiatiefnemer Mieke van Lankveld aan. “We willen met Groen-grijs Rooi een groene woonomgeving creëren en milieuvriendelijk leven voor iedereen toegankelijk maken. Groen-grijs Rooi acht het niet langer verantwoord om maatschappelijke vraagstukken los van elkaar te benaderen. Daarom berust hun ideologie op vier pijlers: saamhorigheid, zorg, ecologie en duurzaamheid. “Door acties en doelen te delen met buren, inspireren mensen elkaar om sociale initiatieven op te zetten, die samen een grotere impact hebben”, aldus Mieke: “Als we het samen doen, kunnen we echt een verschil maken op diverse vlakken!” 

Team VIRTUe heeft niet alleen een duurzaam concept ontworpen, maar ook aan de eindgebruiker gedacht. Ze hebben technologieën en bouwkenmerken geïntegreerd die duurzaam leven eenvoudig en leuk maken, zonder afbreuk te doen aan comfort of prijs. Dat maakt het interessant voor initiatieven zoals Groen-grijs Rooi, die met de lessen en ervaringen van ripple de uitdaging aangaat om tot een nog beter resultaat te komen. Het biedt antwoord op zowel sociale vraagstukken, de wooncrisis, als de klimaatcrisis. ”We kunnen niet wachten om te beginnen.''