Loading...

Nieuws 2022

Groen-grijs Rooi start onderzoek naar woningtekort in Sint-Oedenrode

Het woningtekort in Sint-Oedenrode is een serieus probleem dat om een serieuze aanpak vraagt. In 2019 is er een steekproefonderzoek geweest naar de woonwensen voor Meierijstad als geheel. Volgens het onderzoeksrapport zegt dat echter nauwelijks iets over Sint-Oedenrode zelf. Daarom gaat Groen-grijs Rooi onderzoeken wat de woonbehoeften van Sint-Oedenrode zijn en hoe het wooninitiatief van Groen-grijs Rooi daarin past. We roepen alle Rooienaren op hieraan mee te doen. Het vraagt wat tijd om de enquête in te vullen, maar het is van groot belang. Alleen zo kan duidelijk worden wat er nodig is in Sint-Oedenrode.

Gemeenschapshuis Thuis in Rooi gaat een actieve bijdrage leveren aan het onderzoek. “We werken graag mee aan een sociaal, maatschappelijk en cultureel sterk Sint-Oedenrode,” aldus Annemiek en Pieternel van Thuis in Rooi. “Daar hoort ook een prettige leefomgeving bij. Het beleid van de gemeente Meierijstad zou erop gericht moeten zijn om, in samenspraak met de inwoners, het woningtekort in Sint-Oedenrode aan te pakken. Het projectplan van Groen-grijs Rooi past daar zeker in. Het realiseren van deze doelen is een zaak voor alle Rooienaren. Want als ieder z'n plek vindt in Sint-Oedenrode, wordt het leven voor iedereen aangenamer. Laten we er met jong en oud voor zorgen dat we Sint-Oedenrode en de kleine kernen daaromheen leefbaar houden en de sociale, maatschappelijke en culturele voorzieningen op peil houden. Dat sluit naadloos aan bij de doelen van Groen-grijs Rooi en daar werken wij graag aan mee.”

De enquête start op 18 januari. Vanaf dan kun je de enquete invullen via de website van Groen-grijs Rooi www.groen-grijsrooi.nl en diverse media-kanalen. Vind je dat lastig, dan kun je ook een papieren exemplaar aanvragen via de onderstaande contactgegevens. Eventueel kan er ook geholpen worden bij het invullen. Papieren exemplaren kunnen worden ingeleverd in een speciale bus bij Thuis in Rooi in het oude Rabobank gebouw, aan de Markt 19 en bij deMooiRooikrant aan de Heuvel 7.

Groen-grijs Rooi is ervan overtuigd ook de gemeente Meierijstad een dienst te bewijzen nu helder gaat worden wat de woonwensen van de Rooienaren zijn. Het onderzoek zal geanalyseerd worden door Jasper Klapwijk en Ronald Provoost (H3ROES), die jarenlange ervaring hebben met woononderzoeken. De uitkomsten worden openbaar gemaakt.

Groen-grijs Rooi is vanaf nu ook te volgen via Twitter, Facebook en Instagram. De komende weken zal het wooninitiatief actief naar buiten treden en meer informatie geven over het onderzoek en de plannen. Wil je meer weten over Groen-grijs Rooi of over het onderzoek, dan kun je contact opnemen via e-mail: secretariaat@groen-grijsrooi.nl of telefoonnummer: 06 5191 9533.