Loading...

Nieuws 2022

Jongere generatie nu aan zet

Bij Groen-grijs Rooi is nu de jongere generatie aan zet. Afgelopen donderdag heeft de woonvereniging de kersverse Gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het wooninitiatief en over de vervolgstappen die nu gezet gaan worden.

Dat een groene woonomgeving en duurzaam bouwen in een sociale omgeving daarin een prominente rol moeten gaan spelen, is uit het ‘woonwensenonderzoek Sint-Oedenrode ’absoluut duidelijk geworden. Op basis daarvan is een top 6 van favoriete locaties opgesteld, die Groen-grijs Rooi nu samen met de gemeente gaat onderzoeken.

Nu zijn de starters en jongere gezinnen aan zet om hun wensen en ideeën in te brengen. Groen-grijs Rooi roept de jongere generatie op om mee te denken. Er wordt op korte termijn een bijeenkomst gepland om te horen wat hun wensen en ideeën zijn voor de realisatie van een fijne woonomgeving voor jong en oud.

Dus praat mee over de realisatie van het project en meld je hier aan of neem contact op via telefoonnummer 06 5191 9533.