Loading...

Nieuws 2022

Veel belangstelling en ruim draagvlak voor Groen-grijs Rooi

De onderzoekers Ronald Provoost en Jasper Klapwijk hebben op een heldere wijze de uitkomsten van het woonwensen-onderzoek op 10 maart in Cultureel Centrum Mariendael en op 15 maart via een online-meeting gepresenteerd.

Dankzij de vele enquêtes die werden ingevuld, hebben de onderzoekers Ronald Provoost  (H3ROES) en Jasper Klapwijk (Kantelingen) een duidelijk en helder beeld gekregen van de woonwensen van de Rooienaaren en de interesse in het wooninitiatief Groen-grijs Rooi. 

Op een enthousiaste wijze werden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd, waarna er dieper werd ingegaan op de woonwensen van Sint-Oedenrode. Hieruit kwam als eerste naar voren dat jong en oud zit te springen om een woning en iedereen wil dat er wordt bijgebouwd.De resultaten passen verassend goed bij de Woonvisie van de Gemeente Meierijstad.

Daarna werden de behoeften aan het wooninitiatief Groen-grijs Rooi gepresenteerd. Opvallend daarbij is dat 34% van alle mensen tussen de 35-55 jaar zich wel ziet wonen in een dergelijke woongemeenschap. Van de 55-plussers is dat zelfs 44%.Dat betekent een veelbelovende toekomst voor Groen-grijs Rooi, zowel voor jong als oud!

De analyse en interactie met de deelnemers hebben duidelijk het enthousiasme en belangstelling voor het project naar boven gebracht. Maar ook de specifieke wensen.

Nu op al die vragen een antwoord is gekomen, kan Groen-grijs Rooi een volgende stap gaan zetten.Samen met de gemeente zullen alle mogelijke locaties onder de loep worden genomen, met alle voors en tegens.

Binnenkort zal er al een kennismakingsbijeenkomst zijn.Geïnteresseerden worden opgeroepen kunnen zich aan te sluiten bij Groen-grijs Rooi om zo samen de plannen verder uit te werken. Via deze link kun je je aanmelden of de vragen stellen die je nog hebt.

(Foto: DeMooiRooiKrant)