Loading...

De woonvereniging

De woonvereniging

De basis van elke woonvereniging zijn de statuten. Groen-grijs Rooi heeft haar kernwaarden en doelstellingen daarin vastgelegd.

De vier pijlers zijn onze kernwaarden. Op basis hiervan gaan we een locatie verwerven in Sint-Oedenrode en onze doelstellingen uitvoeren. Zo creëren wij een groene, duurzame en sociale woongemeenschap met een buurt- en zorgfunctie.

De woonvereniging groene cirkel
De leden

De leden

De huurders van de huizen zijn onze leden. Samen vormen wij Woonvereniging Groen-grijs Rooi. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden de officiële besluiten genomen. Elk huishouden geldt daarbij als één lid. Lid zijn van de woonvereniging brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.

Leden leveren, via werkgroepen, een actieve bijdrage aan de gemeenschap. Ook worden er commissies gevormd, waar vrijwilligers een bijdrage aan leveren.

Selectiecommissie

Diversiteit binnen de woongemeenschap is erg belangrijk: zowel qua leeftijd, gezinssamenstelling als interessegebied. Om dat op een evenwichtige wijze te waarborgen is er een selectiecommissie opgesteld.

De commissie bestaat uit maximaal zeven personen. Zij selecteren kandidaat-bewoners op basis van consensus. Het definitieve toelatingsbesluit wordt vervolgens in de ledenvergadering genomen.

Selectiecommissie groene cirkel
De werkgroepen

De werkgroepen

We werkgroepen vormen de basis van de woongemeenschap. Er zijn momenteel vijf werkgroepen geformeerd. Elke werkgroep draagt eigen verantwoordelijkheid.

Alleen zo kan het project een succes worden.