Loading...

Het team

Het bestuur

Wim de Vrij

Voorzitter

Wim de Vrij is een bekende in Sint-Oedenrode als het gaat om de zorg van natuur en landschap. Vanuit die betrokkenheid, passie en kennis zet Wim zich ten volle in om met Groen-grijs Rooi een woongemeenschap met sociale functies in Rooi te realiseren; daar waar mogelijk gecombineerd met het verhogen van de natuurwaarden en de biodiversiteit.

Groen-grijs Rooi kan hierin een mooie trendsettende rol gaan spelen. Door "kruisbestuiving" tussen diverse disciplines wordt Rooi zorg-inclusief met behoud van haar groene waarden.

Mieke van Lankveld

Secretaris / Penningmeester

Mieke van Lankveld woont sinds begin 2018 in Sint-Oedenrode en raakte betrokken bij het huisvestingsvraagstuk in Sint-Oedenrode. In eerste instantie betrof dat vooral sociale huurwoningen voor senioren. Mieke trekt het echter graag breder en betrok er al snel de jongere generatie bij en het gaat nu over huisvesting voor lagere én middeninkomens.

Zorgen voor elkaar en het behoud van eigen privacy zijn belangrijk voor Mieke, maar ook duurzaamheid, milieu en technische innovaties vindt ze essentieel. Met die doelen in gedachte, heeft zij verschillende experts met elkaar weten te verbinden. Daaruit is Team Groen-grijs Rooi ontstaan.

Met hart en ziel zet zij zich in om het plan te realiseren. Daar zal Rooi de vruchten van gaan plukken.

Albert van Stiphout

Algemeen bestuurslid

Albert van Stiphout is een geboren en getogen Rooienaar Via zijn bouwcoördinatiebureau werkt hij aan vele projecten als vertrouwenspersoon en adviseur.

De laatste jaren heeft Albert vele Collectieve Particuliere Opdrachten (CPO) als bouwkundig opzichter mee mogen begeleiden. Hij vindt goed overleg tussen alle betrokken partijen van groot belang om een project goed te laten verlopen: no-nonsense, eerlijkheid en oprechtheid horen daarbij.

Albert trekt graag mee de kar om in het mooie Rooi het maatschappelijke doel van Groen-grijs Rooi te gaan realiseren.

Actieve meedenkers

Guido van Laar

Guido van Laar

Guido van Laar is masterstudent Architectuur aan de TU Eindhoven en de afgelopen jaren Teamleider van studententeam VIRTUe. Aangezien zijn team heeft deelgenomen aan de Solar Decathlon Europe 2022 in Wuppertal, heeft hij daar de nodige ervaring opgedaan. Team VIRTUE behaalde uit de uiteindelijk 18 geselecteerde teams wereldwijd zelfs de tweede plek.

Met de opgedane ervaring in duurzaam bouwen gaat hij graag, samen met Evelyn Tiebosch, aan de slag voor Groen Grijs Rooi. Ook toekomstige bewoners worden hierbij betrokken. “Duurzaamheid zit hem niet alleen in de technische aspecten. In het project van Groen Grijs Rooi komen veel aspecten samen. We gaan ecologisch en passief bouwen, bewoners de kans geven om met minder impact hetzelfde geluk te ervaren en nadenken hoe verschillende mensen kunnen samenleven. Het is bijzonder interessant hoe het mes aan twee kanten kan snijden!”

Stephan van de Moosdijk

Stephan van de Moosdijk

Stephan van de Moosdijk is betrokken, sociaal en vakkundig. Die drijfveren zijn leidend binnen zijn activiteiten als makelaar en adviseur van woningcorporaties. Hij denkt vooral in oplossingen, of het nu gaat om het huren, verhuren, kopen of verkopen van onroerend goed.

Stephan heeft zitting in de Ollandse dorpsraad en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan deze gemeenschap.

Het project van Groen-grijs Rooi ziet hij als een mooie kans voor Sint-Oedenrode om daar een woongemeenschap te creëren, die meerwaarde biedt aan de gehele omgeving. Het is een social, groen en duurzaam project, waar Stephan graag aan bijdraagt.

Maurice van Osch

Maurice van Osch

Maurice van Osch was 3 decennia lang gepassioneerd huisarts in Rooi. Zo leerde hij vele bewoners goed kennen. Hij typeert rooienaren als een "sociaal volk met een gouden hart en groene vingers".

Maurice is hoofd-oprichter van Hospice Dommelrode, omdat hij zag dat aandacht voor elkaar in de laatste fase veel goeds brengt in het leven. Hij steunt het plan van Groen-grijs Rooi vanwege het concept van onderling omzien naar elkaar: voor jong en oud. "Als zoiets ergens kan, dan juist inSint-Oedenrode", aldus Maurice.

Evelyn Tiebosch

Evelyn Tiebosch

Evelyn Tiebosch is bouwkundig architect en heeft een eigen architectenbureau gespecialiseerd in woningbouw en bouwen voor de zorg. Op Strijp-S in Eindhoven werkt ze samen met andere kleine architectenbureaus. Zo kan zij het beste van twee werelden bieden: de flexibiliteit en efficiency van een klein bureau, gecombineerd met de ervaring en kennis van een groot bureau.  

Evelyn staat voor persoonlijke ontwerpen, waarbij de opdrachtgever de belangrijkste inspiratiebron is. De kern van de wens vertalen naar een passend en verassend ontwerp: dat is haar specialiteit.

Ze kijkt ernaar uit om samen met Guido van Laar en met kandidaat-bewoners van Groen-grijs Rooi aan de slag te gaan. “Door iedereen de ruimte te geven om zijn/haar ideeën te delen en met respect voor elkaar te werk te gaan, komen we samen tot een mooi resultaat.”

Antoinet Voogt

Antoinet Voogt

Antoinet Voogt is als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening, maar bovenal een geboren en getogen Rooise. Ze is trots is op het mooie dorp en wil er graag een bijdrage aan leveren om het nog mooier te maken.

In haar werk ziet ze een steeds groter wordende behoefte aan gemeenschappelijk wonen. Veel mensen hebben behoefte aan meer persoonlijk contact en burenhulp in de directe omgeving. Daarnaast willen ze graag duurzaam wonen in het groen.

Antoinet is enorm enthousiast over de potentie van gemeenschappelijk wonen en de maatschappelijke bijdrage die het oplevert. Ze is sociaal gericht en praktisch ingesteld. Met haar kennis en ervaring draagt ze bij aan ons project.

Yvonne Witter

Yvonne Witter

Yvonne Witter is socioloog en sociaal gerontoloog. Zij is van mening dat meer variatie aan woonvormen heel hard nodig is. Gemeenschappelijk wonen voorziet in een behoefte en biedt een antwoord op vraagstukken die vergrijzing, personeelstekort in de zorg en krapte op de woningmarkt met zich meebrengt.

"Innovatie komt vaak van burgerinitiatieven", aldus Yvonne. Zij ziet in haar werk bij het platform ZorgSaamWonen en in haar vrijwilligerswerk veel mooie initiatieven van burgers. Zij ondersteunt deze graag en denkt daarom ook graag op persoonlijke titel mee met Groen-grijs Rooi.

"Dit zijn de parels waar de samenleving op zit te wachten. Woonvormen die samen-redzaamheid bevorderen, voorzien in een grote behoefte."

ZorgSaamWonen

LinkedIn Yvonne Witter