Loading...

Onze vier pijlers

Verantwoorde opzet

Het is niet langer verantwoord om vraagstukken los van elkaar te benaderen. De oplossing ligt in de onderlinge samenhang. Alleen op die manier kan er op een verantwoorde wijze uitvoering worden gegeven aan de grote opgaven waar Nederland voor staat.

We hebben onze vier pijlers als gelijkwaardige kernwaarden in ons plan verwerkt. Zo kunnen we het als pilot realiseren: trendsettend, vernieuwend en belangrijk voor de bouwwereld van morgen!

Verantwoorde opzet groene cirkel
Saamhorigheid

Saamhorigheid

Binnen het flexibele bouwplan staat ontmoeten centraal. We creëren een woonomgeving waar het goed toeven is voor jong en oud. Ieder mag zijn zoals hij is en iedereen telt mee: de “groentjes”, de “grijze golf “en de “in betweens”.

Respect voor privacy staat voorop, maar we doen het wel samen. Met liefde doen we klusjes voor elkaar en het omzien naar elkaar is vanzelfsprekend. Het buurthuis met zorgfunctie, de hobbyruimte en werkplaats gaan we samen met bewoners en vrijwilligers beheren en met de directe omgeving gebruiken. We gaan er een succes van maken!

Zorg

We zorgen voor elkaar als daar behoefte aan is. Waar het kan helpen we elkaar op informele basis. Waar het moet, wordt een beroep gedaan op professionele zorg. Oud zorgt voor jong en jong zorgt voor oud: dat is een vanzelfsprekendheid.

Ons plan past voor 100% binnen de opgave van de overheid voor gemeenten rondom de vergrijzing, zoals dat ook op de agenda is gezet door de Taskforce Wonen en Zorg.

Zorg groene cirkel
Ecologie

Ecologie

We bouwen aan een gezonde toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties. Dat is ons ecologisch uitgangspunt. Een experiment, bijvoorbeeld met Wageningen Universiteit, gaan we daarvoor niet uit de weg.

We denken onder andere aan een voedselbosje en moestuin. We gaan voor een zoveel mogelijk zelfvoorzienende omgeving. Daar waar dat mogelijk is, vergroten we de biodiversiteit.

Duurzaamheid

Circulair bouwen en het maximaal benutten van slimme technische innovaties is van groot belang. Daar horen klimaat-adaptieve voorzieningen ook bij.

We blijven innovatieve, technische en milieuvriendelijke toepassingen promoten. Studenten van het kennisinstituut van TU Eindhoven zullen zo nodig bijdragen aan oplossingen.

Zo kunnen we dit plan als pilot realiseren: trendsettend, vernieuwend en belangrijk voor de bouwwereld van morgen!

Duurzaamheid groene cirkel