Loading...

Woonwensen-onderzoek

Groen-grijs Rooi was benieuwd of er voldoende belangstelling en draagvlak is voor het initiatief. Om te kunnen voortborduren op de woonvisie van de Gemeente Meierijstad, was er een fijnmaziger beeld nodig in aanvulling op het woonwensenonderzoek van de gemeente. Het onderzoek richtte zich zowel op de algemene woonwensen van Rooienaren, als op de specifieke wensen, gericht op het wooninitiatief van Groengrijs Rooi.

Op basis van die vraagstelling hebben H3ROES en KANTELINGEN bv een breed onderzoek gehouden onder de inwoners van Sint-Oedenrode. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, moeten we concluderen dat Sint-Oedenrode zich in een wooncrisis bevindt en gaan we de plannen verder vorm geven met onze (toekomstige) leden. De analyse van dit onderzoek is hier te downloaden.